Online Programs, Social Media, Webcast

TechTalk Italy (1) Social Media – Felipo wordt oud

[tweetmeme source= ‘henniphof’ only_single=false]TechTalk heeft het in Italië vanaf het begin goed gedaan. Onze maandelijkse webcast wordt daar gemodereerd door mijn collega Felipo. Met zijn assistente Julia beoordeelt hij de vertaling van de content, hij bereidt het panel voor op de discussie, en integreert de communicatieplanning met zijn lokale activiteiten. Elk evenement wordt op de Italiaanse NetApp-site aangekondigd en gearchiveerd. Uitnodigingen worden verstuurd aan de Italiaanse database van mensen die ons permissie geven algemene informatie te versturen. Geen vuiltje aan de lucht dus, en de aantallen registraties, deelnemers en on-demand downloads groeien gestaag sinds de aanvang van het programma voorjaar 2009. Met offline events vormt TechTalk het voornaamste instrument voor leadgeneratie in Italië.

Een bijkomende belangrijk voordeel is dat TechTalk ons in staat stelt om strategische samenwerkingsverbanden, die op corporate niveau worden aangegaan, lokaal in te vullen. Een uitnodiging om deel te nemen aan een online discussie blijkt dikwijls een welkome ijsbreker voor lokale teams om nieuwe contacten aan te knopen. TechTalk heeft zo in diverse Europese markten een waardevolle bijdrage geleverd aan relaties tussen NetApp en partners als Cisco, VMware, Microsoft, SAP, en Oracle.

Ons e-marketingsysteem Eloqua helpt ons inmiddels om het TechTalk-publiek beter in kaart te brengen. Welke whitepapers downloaden ze, welke andere evenementen bezoeken ze, welke sales requests schieten ze in – data op basis waarvan wij de informatiebehoefte beter begrijpen, en onze content nauwer laten aansluiten op de wensen van onze doelgroep.

Om nog meer informatiestromen aan Eloqua te knopen, stel ik Felipo voor om de promotie voor zijn webcastprogramma uit te breiden met social media. “Felipo,” zeg ik, “waarom richten we niet een aantal kanalen in om de vaste bezoekers van je TechTalk in staat te stellen ons te volgen – waarbij we onszelf de mogelijkheid bieden onze doelgroep via nieuwe media op de hoogte te houden van het programma, de beschikbare downloads, technologische ontwikkeling, et cetera? We richten een groepsblog in voor jullie techneuten, een Facebook voor de content en de downloads, Twitter voor de updates, een NetApp Live Community voor de discussie na afloop van een live event… Wat denk je ervan? Felipo?”

Hij is even stil. Dan zegt hij: “We hebben al een Italiaanse Twitter, en ook een Facebook. Maar er gebeurt niet veel. En ik heb geen budget om meer traffic te genereren.” En ik: “Traffic kost geen geld, traffic kost tijd, en aandacht. Je moet laten zien dat je kwaliteit in huis hebt. Goede content delen, je beste mensen laten bijdragen, en dan een vast onderdeel worden van de IT-conversaties in Italië.” Felipo zucht hoorbaar. Dan zegt hij: “Weet je wat het is? Ik geloof dat ik hier te oud voor ben. Ik zie niet hoe het zou kunnen werken. Misschien moeten we Julia vragen dit nader uit te werken.” Julia is Felipo’s stagiaire – erg jong, erg online, erg ambitieus. We barsten in lachen uit. Felipo is 36. Hij heeft een plan nodig.

Advertisements
Standard

One thought on “TechTalk Italy (1) Social Media – Felipo wordt oud

  1. Pingback: Social Media in B2B – Wie het weet mag het zeggen! « hennip marketing schrift

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s